Warning: mysqli::mysqli(): (28000/1045): Access denied for user 'db_32130_www'@'s31.proserwer.pl' (using password: YES) in /home/etruckin/public_html/indexx.php on line 6
GrandTruck.eu - Portal
Zaloguj się
Zarejestruj się
Polub nas!
Gracze Online
Serwer Offline
Plebiscyt GrandTruck.eu | Maj 2019r
[color=#ffffff][font=Arial, sans-serif]PlebiscytGrandTruck.eu| Maj 2019r.

[color=#ffffff][font=Arial, sans-serif]

[color=#ffffff][font=Arial, sans-serif][color=#3399ff]G?osujemy tylko i wy??cznie na jedn? osob? w danej kategorii.

[color=#ffffff][font=Arial, sans-serif]

[color=#ffffff][font=Arial, sans-serif][color=gold]Aktualny sk?adGrandTruck:

[color=#ffffff][font=Arial, sans-serif]

[color=#ffffff][font=Arial, sans-serif]

[color=#ffffff][font=Arial, sans-serif]SerweriForum:[url=http://grandtruck.eu/showteam.php][color=white]http://grandtruck.eu/showteam.php

[color=#ffffff][font=Arial, sans-serif]


[color=#ffffff][font=Arial, sans-serif]Wzr:


1.Najlepszy Head Admin:
2.Najlepszy Vice Head Admin:
3.Najlepszy RCON Admin:
4.Najlepszy Administrator Serwera:
5.Najlepszy Moderator Serwera:
6.Najlepszy Moderator Forum:
7.Najlepsza Frakcja:
8.Najlepsza Firma:
9.Najlepszy Grafik:
10.Najlepszy Mapper:[color=#33cccc][font=Arial, sans-serif]Wyniki zostan? og?oszone 01.06.2019r.
Tydzie? Przemytnikw - Trzecia edycja!


Z dniem dzisiejszym og?asza si? i? rozpoczynamy trzeci? edycje Tygodnia [color=gold]Przemytnikw.
Na serwerze od dzi?(Poniedzia?ek,20.05) do Niedzieli(26.05) mo?na za?adowa? "towary" z kategorii 'Eventowe' a konkretniej [color=brown]nielegalnych imigrantw ktrzy prbuj? dosta? si? do San Andreas!
Za roz?adunek tego towaru otrzymacie [color=purple]EXTRA score i $.
Ale jest i haczyk, [color=#3399ff]Komenda G?wna Policji zosta?a poinformowana o ca?ym zaj?ciu i zwi?kszy liczb? patroli na ulicach. A je?li was z?api?, zabior? towar i dostaniecie wysoki mandat(Informacje w Taryfikatorze Administracyjnym, Policja).

Dodatkowo w tym w?tku mo?ecie wysy?a? SS z najwi?ksz? liczb? KM jak? uda wam si? zrobi? podczas tego tygodnia.Trzy osoby, ktre zrobi? najwi?ksz? licz? KM z tym towarem zostan? nagrodzone.
Zdj?cia wstawiamy na koniec tygodnia (Niedziela - godzina 20:00)Aby za?adowa? ten towar trzeba mie? 15h online.

Tym samym na ten tydzie? kara za zrespienie naczepy podczas kontroli wzrasta do 30 tysi?cy i 15 pkt karnych![color=#33ffff]?yczymy powodzenia wszystkim przemytnikom.
Ekipa GrandTruck.eu
Rotacja pojazdw - 19.05.2019


SPORTOWE:
SALONOWE:LOWLIDERY:
TERENOWE:
TANIE:
JEDNO?LADY:
Stworzone dla: GrandTruck
Wykonanie: .ManieK


Sponsor - zmiana czasu
Przedyskutowa?em spraw? z RangeR'em i postanowili?my doda? troch? dni do obecnego czasu sponsora.

LVL 1 + 3 dni
LVL 2 + 3 dni


Za niektre zosta?o dodanych troch? wi?cej dni


Ju? nied?ugo pojawi? si? pakiety do zakupu
Kalendarz
Zwyk?y kalendarz gdzie nie wy?wietla?o si? nic ciekawego zosta? zmodernizowany i od tej pory b?d? tam wstawiane wszystkie wydarzenia na serwerze (eventy, konkursy itp.)

B?dzie on modernizowany ca?y czas poz wzgl?dem graficznymPozdrawia zesp? GrandTruck.pl
Portfel - portal
Informuje ?e je?li si? kto? sugerowa? wiadomo?ci? ?e portfel zosta? zablokowany z problemw technicznych to informuje ?e nie, zapomnieli?my usun?? komunikatu. W nast?pnym tygodniu wrc? wszystkie us?ugi ktre by?y do wyboru za sms. Aktualnie mo?na korzysta? tylko z tych za 1 z? bo zwyczajnie innych nie ma - nic na tym nie tracicie, s? zrwnane z tymi us?ugami gdzie by?y wy?sze warto?ci
Oficjalny e-mail grandtruck.pl
Informuje a zarazem przypominam i? jedynym e-mail'em s?u??cym do kontaktu handlowego jak i we wszystkich innych sprawach oficjalnych jest e-mail [email=admin@grandtruck.pl]admin@grandtruck.pl[/email]

Nie by? on cz?sto odwiedzany przeze mnie, ale od dzisiaj mam powiadomienia z tego e-mail'a i ?mia?o mo?na pisa? i liczy? na szybk? odpowied?.

Dodatkowo, je?li komu? wyskakiwa? komunikat ?e strona grandtruck.pl jest niebezpieczna, to komunikat powinien nad ranem znikn??, zakupili?my ponownie certyfikat ssl. Informujemy rwnie? ?e strona grandtruck.pl pomimo chwilowego braku w/w. certyfikatu jest jak najbardziej bezpieczna, s? to nowe wymogi przegl?darek aby chroni? u?ytkownikw i niestety ka?da strona musi si? do nich dostosowa? pomimo dodatkowych kosztw z tego tytu?u.

Pozdrawiamy zesp? Grandtruck.pl
Sklep forum
Zosta?a wprowadzona nowa strona kupna sponsora w menu navi u gry strony. Zosta?y wprowadzone p?atno?ci takie jak paypal czy sms, w sumie mamy ich teraz 4. Cennik uleg? zmianie i jeszcze mo?liwa jest jego zmiana do ko?ca tygodnia. Tak samo zostanie wprowadzony zakup score i vp w menu navi u gry strony rwnie? do ko?ca tego tygodnia.

Pozdrawiamy zesp? GrandTruck.pl
Wikipedia grandtruck.pl
Oficjalnie do waszego u?ytku zostaje oddana wikipedia w wersji beta stworzona specjalnie dla grandtruck'a aby jeszcze bardziej u?atwi? prac? niektrych osb i zwi?kszy? zasi?gi. Wszystkie napotkane b??dy lub niezgodno?ci prosimy zg?asza? pod tym postem. Je?li by kto? nie wiedzia? gdzie ona si? znajduje to jest w menu navi u gry strony. Wikipedia b?dzie systematycznie aktualizowana, modyfikowana i udoskonalana pod wzgl?dem wizualnym i u?ytkowym. Propozycje rwnie? mo?na zg?asza? pod tym postem.


Buf fix forum
-Usuni?to uci??liwy suwak na dole strony (nie by? widoczny na wszystkich monitorach) kierowane to jest do osb przesiaduj?cych na rozdzielczo?ciach full hd
-Poprawa drobnych b??dw
-Download w navi
-Optymalizacja
Aby zmiany by?y widoczne trzeba od?wie?y? strone ctrl + f5Pozdrawiamy zesp? GrandTruck.pl
Discord vs Teamspeak3
Zapoznawcza ankieta
Top 10
Top 10 Graczy

Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/etruckin/public_html/indexx.php on line 255

Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/etruckin/public_html/indexx.php on line 281

Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/etruckin/public_html/indexx.php on line 307